Όροι & Προϋποθέσεις

Η εταιρεία L.V. NATURAL FOODS (Είναι μια ιδιωτική εταιρεία κεφαλαίου), 33 Gr. Λαμπράκη, Ηγουμενίτσα, 461 00, δημιούργησε και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) την παρούσα Ιστοσελίδα (εφεξής “https://wildsouls.gr”).

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://wildsouls.gr και αποτελούν συνολική συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής “εσείς” ή/και “επισκέπτης/χρήστης”) και του διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης θα ερμηνεύονται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί μόλις ο επισκέπτης/χρήστης εισέλθει και περιηγηθεί στον ιστότοπο. Μια τέτοια αποδοχή συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του επισκέπτη/χρήστη να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους όρους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποχωρήσει και να μην κάνει περαιτέρω χρήση του δικτυακού τόπου, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή, εφόσον το επιθυμεί.

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να τροποποιήσει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει (προσωρινά ή μόνιμα) οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία ή να διακόψει ολόκληρη την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η Πολιτική Απορρήτου, η Πολιτική Cookies και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο. Συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα Όροι χρήσης και Πολιτική απορρήτου για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική Cookies αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάσετε.

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Η πλοήγηση στον ιστότοπο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies, καθώς και την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Κατά την περιήγηση, πρέπει να είστε αξιοπρεπείς, ευγενικοί και διακριτικοί. Απαγορεύεται αυστηρά η συμμετοχή σε αθέμιτο ανταγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν συνάδει με τις διατάξεις της Netiquette (Κώδικας Δεοντολογίας του Διαδικτύου).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Οι επισκέπτες/χρήστες δεν επιτρέπεται ρητά να:

  • Να δημοσιεύετε ή να αποστέλλετε οποιοδήποτε ιδιωτικό μήνυμα που περιέχει πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή γενικά αναγνωρίσιμα/εκτελέσιμα αρχεία από υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, των οποίων το περιεχόμενο είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παρενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή με διακρίσεις λόγω εθνικότητας, φυλής ή άλλων.
  • Να αποστέλλετε με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή γενικά αναγνωρίσιμα/εκτελέσιμα αρχεία από υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που περιέχουν ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλους κώδικες, αναδυόμενες διαφημίσεις και ανεπιθύμητα μηνύματα που μπορούν να προκαλέσουν είτε προσωρινή είτε μόνιμη βλάβη/ δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό ή λογισμικό υπολογιστή και, γενικά, ηλεκτρονικών συσκευών ή να προκαλέσουν καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στη λειτουργία διακομιστών ή τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • ακόμη και να επιχειρήσετε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να αναπαραγάγετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή προγράμματα πλαισίωσης/κατοπτρισμού, να αναδημοσιεύσετε, να κατεβάσετε, να προβάλλετε, να μεταδώσετε ή να διανείμετε το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο.
  • να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη, εφαρμογή αναζήτησης ή ανάκτησης στο διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή για την αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή ευρετηρίαση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο.

Σημειώστε ότι η συλλογή ιστοσελίδων απαγορεύεται αυστηρά.

Περιορισμός της ευθύνης

Με την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται ότι η πλοήγηση και η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή δημοσίευση του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή από τη λήψη οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων όσων προκαλούνται από ιούς, δούρειους ίππους, σφάλματα, ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη, οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή, τηλεφωνική γραμμή, υλικό υπολογιστή, λογισμικό ή δυσλειτουργία προγράμματος, ή οποιοδήποτε άλλο σφάλμα, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή τη σύνδεση δικτύου.

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι καταλληλότεροι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με στόχο να παρέχεται στο χρήστη το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις. Ωστόσο, σφάλματα/ δυσλειτουργίες/ διακοπές στο περιεχόμενο του ιστότοπου ή/και ιοί ή άλλο κακόβουλο λογισμικό είναι πάντα πιθανό να εμφανιστούν είτε στον ιστότοπο είτε στον διακομιστή του.

Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οποιοσδήποτε συνδεδεμένος ιστότοπος ή οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεσή του είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά. Ως εκ τούτου, καμία οικονομική ή άλλη αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί για την αποκατάσταση ζημιών που προκύπτουν από αυτό, ενώ το κόστος βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και πραγματοποιείται με αποκλειστική του ευθύνη- σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν ευθύνεται γι’ αυτό.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγράφων, κειμένων, ονομάτων, εμπορικών σημάτων, λογότυπων, domain name, λογισμικού, γραφικών, εικονογραφήσεων, φωτογραφιών και αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο και, ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και από διεθνείς συμβάσεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η αναδημοσίευση, η λήψη στιγμιότυπων οθόνης, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η πώληση, η ενοικίαση, η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), η εμπορική εκμετάλλευση, η μετάδοση, η διανομή, η δημοσίευση, η εκτέλεση, το ανέβασμα, το κατέβασμα, η μετάφραση ή η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή στο σύνολό τους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του διαχειριστή.

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι όλα όσα περιέχονται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή ή τρίτων (που χρησιμοποιούνται μετά από παραχώρηση άδειας) και, ως εκ τούτου, η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμα επιβαλλόμενες κυρώσεις.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση και η αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική χρήση, χωρίς διαγραφή ή αλλοίωση της ένδειξης της πηγής προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή θίγουν τα αποκλειστικά δικαιώματα του διαχειριστή ή τρίτων για την εκμετάλλευση του δικτυακού τόπου.

Σύνδεσμοι από και προς άλλους δικτυακούς τόπους

Μέσω κατάλληλων συνδέσμων εντός της ιστοσελίδας μας, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν εγκατασταθεί με μοναδικό σκοπό να διευκολύνουν τους επισκέπτες κατά την περιήγησή τους στο Διαδίκτυο.

Κάθε σύνδεσμος οδηγεί σε διαφορετικό δικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποίο υπόκειται στους Όρους Χρήσης του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου.

Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστότοπων στους οποίους ο χρήστης ανακατευθύνεται μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή banners (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου που συνδέεται.

Ως εκ τούτου, εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την επίσκεψη/χρήση των παραπάνω ιστοσελίδων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υπηρεσίες τους. Η πρόσβαση σε ιστότοπο τρίτου μέρους μέσω του σχετικού συνδέσμου πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται αυστηρά η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας.

Η παραβίαση ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της πρόσβασης, εν όλω ή εν μέρει, στον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά) που είναι διαθέσιμες ή προσβάσιμες μέσω αυτού. Η παραβίαση του προαναφερθέντος κανόνα ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή/και ποινικές διαδικασίες. Ο διαχειριστής δηλώνει ρητά ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και ότι θα συμμορφωθεί με κάθε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του δράστη.

Κατανοείτε και αποδέχεστε πλήρως, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε τη διαχειρίστρια και κάθε συνεργάτη της για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στη διαχειρίστρια ή/και στους συνεργάτες της, λόγω παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Επίλυση διαφορών

Σταθερός μας στόχος είναι πάντοτε να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Όλα τα θέματα και οι διαφορές που προκύπτουν, εάν δεν διευθετηθούν φιλικά, θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ηγουμενίτσας και το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το δίκαιο της Ελλάδας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο σχετικά με τους παραπάνω Όρους Χρήσης, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@natural-foods.gr.